pankaj

Pankaj Mishra

Director CEO

pankaj

Prateek Saluja

Director CEO

pankaj

Sushant Saluja

Functional Manager

pankaj

Deepak Verma

Functional Manager

pankaj

Irshad Alam

Senior Web Designer

pankaj

Shreya Gupta

Senior PHP Developer

pankaj

Manish Chandra

Senior React Native Developer

pankaj

Ankita Choudhary

Senior Angular Developer

pankaj

Arzoo Khan

Senior PHP Developer

pankaj

Seema Sahu

QA

pankaj

Ritka Sharma

Angular Developer

pankaj

Sanya Mishra

React Native Developer

pankaj

Utpal Tiwari

PHP Developer

pankaj

Meera Dhruv

Front office executive

pankaj

Parmeshwar Sahu

Web Designer

pankaj

Mithlesh Das

React Native Developer

pankaj

Vikrant Sangekar

Senior .Net Developer

pankaj

Sonal Pasait

.Net Developer

pankaj

Niraj Shaw

QA

pankaj

Devender Sharma

Senior .Net Developer

pankaj

Vaibhav Dubay

Angular Developer

pankaj

Hemadri Sahu

Angular Developer